AKCIJA
, , ,

Full Dip satin-sijaj


11,20  13,00 

Na zalogi

Glos­si­fier je pre­prost za upo­rabo in daje vsa­kemu Pla­sti Dip mat / Full Dip mat  pred­metu sijoč satinast in uni­ka­ten videz.

Glos­si­fier je potrebno upo­ra­bljati samo na pred­me­tih, ki so pre­vle­čeni s Full Dip ali Pla­sti Dip.

Prodajalec ne more nadzorovati uporabo tega izdelka pri kupcih in se ne zavezuje za napake v primeru napačne uporabe.

Na podlagi 0 mnenj

0.0 skupaj
0
0
0
0
0

Bodite prvi, da ocenite “Full Dip satin-sijaj”

Zaenkrat še ni mnenj.

Teža0,47 kg

Opozorila

Nevarno
H226 – Vnetljiva tekocina in hlapi.
H312 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 – Povzroca draženje kože.
H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H336 – Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
P273 – Prepreciti sprošcanje v okolje.
P280 – Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z
vodo/prho.
P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312 – Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P362 – Sleci kontaminirana oblacila.
P370 + P378 – Ob požaru: za gašenje uporabiti …
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi/regionalnimi predpisi.

0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaV trgovino